කොවිඩ් නිසා වැසුණු සරසවි යළි විවෘත කිරීම ගැන දැනුම්දීමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –කොවිඩ් හේතුවෙන් මේ වනවිට වසා දමා ඇති විශ්වවිද්‍යාල අලුත් අවුරුද්දෙන් පසුව ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්නා බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

සෞඛ්‍ය උපදෙස් මාලාවක් විශ්වවිද්‍යාලවලට හඳුන්වා දෙන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ කෙරෙන දිනයන් ඉදිරියේදී දැනුම්දීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

මේ වනවිට සියලු විශ්වවිද්‍යාලවල විභාග පැවැත්වීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + 12 =