“පාර්ලිමේන්තු සාර සංහිතා ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය”ට ලිපි භාර ගැනීම දීර්ඝ කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –බොහෝ දෙනාගේ ඉල්ලීම මත පාර්ලිමේන්තු සාර සංහිතා ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහයේ දෙවන කලාපය වෙනුවෙන් ලිපි භාර ගැනීම මැයි මස 21 වැනිදා තෙක් දීර්ඝ කර ඇත.

ශ්‍රී ලාංකේය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ ව්‍යවස්ථා සංශෝධන, නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ කමිටු ක්‍රමය, පාර්ලිමේන්තුවේ ව්‍යවස්ථාදායක කාර්යය, පුරවැසි දායකත්වය සහ ශ්‍රී ලාංකේය පාර්ලිමේන්තුව, පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග, මන්ත්‍රී චර්යාධර්ම සහ ක්‍රියාපටිපාටි, ශ්‍රී ලාංකේය මැතිවරණ ක්‍රමය, ශ්‍රී ලාංකේය පාර්ලිමේන්තුව සහ මහජන සම්බන්ධතා, පාර්ලිමේන්තු වාරතාකරණය හා ජන මාධ්‍ය, තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක සහ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය, ශ්‍රී ලාංකේය කාන්තා දේශපාලනයේ නව ප්‍රවණතා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයෙකුගේ කාර්යභාරය සහ ජනතා අභිලාෂ යන තේමා යටතේ ලිපි සම්පාදනය කළ හැකිය.

ඉහත තේමා යටතේ සම්පාදනය කරන ශාස්ත්‍රීය ලිපියක් වචන 3500 – 5000 අතර විය යුතු අතර, සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂාවන්ගෙන් ලිපි සම්පාදනය කළ හැකිය. සිංහල ලිපි සඳහා FM Abhaya, ඉංග්‍රීසි ලිපි සඳහා Times New Roman , දෙමළ ලිපි සඳහා Bamini අක්ෂර භාවිත කළ යුතුය. අකුරු ප්‍රමාණය – සිංහල හා දෙමළ පොයින්ට් 12 ද ඉංග්‍රීසි පොයින්ට් 11 ද වේ.පේළි අතර 1.5 පරතරය යෙදිය යුතුය. පිටුවේ පහත කෙළවරේ පිටු අංක යෙදිය යුතු අතර, විමර්ශිත ග්‍රන්ථ සඳහන් කිරීමේ දී APA ක්‍රමය භාවිත කළ යුතුය.

සියලු ම ලිපි ඒ ඒ විෂය පිළිබඳ ප්‍රවීණයන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් මඟින් සමාලෝචනය කෙරේ. පාර්ලිමේන්තු සාර සංහිතා ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහයේ දෙවන කලාපය වෙනුවෙන් ලිපි සම්පාදනය කිරීමට කැමැත්තක් දක්වන පාර්ශ්ව සිය තොරතුරු, දූරකථන අංක 0112 777328 (සතියේ දිනවල පෙ.ව 08.30 සිට ප.ව 04.15 දක්වා) ඇමතීමෙන් ලබා දිය යුතු වේ.

සියලුම ලිපි 2021/05/21 වැනි දිනට පෙර [email protected] යන ඊමේල් ලිපිනය වෙත එවීමට කටයුතු කළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + 13 =