හෙට දින භාගයක විශේෂ බැංකු නිවාඩුවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – හෙට දිනය (අප්‍රේල් 30) සඳහා දින භාගයක විශේෂ බැංකු නිවාඩු දිනයක් ලෙසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

ලෝක කම්කරු දිනය යෙදෙන මැයි 01 දින සෙනසුරාදා දිනයකට යෙදීම හේතුවෙන් හෙට දිනයේ දී සියලු බැංකු සඳහා මෙම දින භාගයක විශේෂ නිවාඩුව නම් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + two =