ස්පුට්නික් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව අද සිට ජනතාවට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – රුසියාවෙන් ගෙන්වන ලද ස්පුට්නික් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබාදීම අද (06) සිට ආරම්භ කරන බව ඔෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයුම හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව ගොතටුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාශයෙන් එන්නත ලබාදීම ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 7 =