අවශ්‍ය ඖෂධ නිවසට ගෙන්වා ගැනීමේ පහසුකම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – රටේ පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් අවශ්‍ය ඖෂධ නිවසේවලට ගෙන්වා ගැනීමේ පහසුකම් රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව විසින් සලසා දී තිබේ.

ඒ අනුව ප්‍රදේශ කිහිපයකට දුරකථන අංක කිහිපයක් හඳුන්වා දී ඇත.

එම අංක අමතා ඔබට අවශ්‍ය ඖෂධ නිවෙස් වෙත ගෙන්වා ගත හැකිය.

මහනුවර – 0701902737
පේරාදෙණිය – 0701902739
කුරුණෑගල – 0701718318
කොළඹ 01 – 0701902740
කොළඹ 04 – 0701902741
කොළඹ 07 – 0701902742
ගම්පහ – 0701902773

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + 13 =