මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා තවදුරටත් අත්හිටුවයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහැර සහ නාරාහේන්පිට කාර්යාල මගින් ලබා දෙන සේවා තවදුරටත් තාවකාලික නතර කර තිබෙන බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් සුමිත් අලහකෝන් මහතා සඳහන් කරයි.

එසේම 0112 677 877 දුරකථන ඔස්සේ ලබාගන්නා ලද වෙලාවන් වෙන් කිරීම් සියල්ලම අවලංගු වන බවද කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා කියා සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 4 =