ශ්‍රී ලංකාෙව් සිටින විදේශිකයන්ගේ වීසා කාලය දීර්ඝ කිරීමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –දැනට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින විදේශිකයින් ලබාගෙන ඇති සියලු වර්ගයේ වීසා බලපත්‍රවල වලංගු කාලය 2021 මැයි මස 11 වන දින සිට 2021 ජූලි මස 09 වන දින දක්වා දින 60කින් දීර්ඝ කර ඇතැයි ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

එම කාල සීමාව තුළ කල් ඉකුත්වන වීසා සඳහා එම කාල සීමාවට අදාළ වීසා ගාස්තු පමණක් අය කරනු ලබන අතර කිසිදු දඩ මුදලක් අය කරනු නොලැබේ.

මේ අතර හදිසි සහ අත්‍යවශ්‍ය අවස්ථාවක දී විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ලබා දීම සඳහා බත්තරමුල්ල ප්‍රධාන කාර්යාලය විවෘතව පවතින බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුක් කරමින් එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර ඇත්තේ, සංචරණ සීමාවන්ට යටත්ව ප්‍රාදේශීය කාර්යාල ද විවෘතව පවතින බවය.

ඒ අනුව මහනුවර, වව්නියාව, මාතර සහ කුරුණෑගල යන ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වෙත අත්‍යවශ්‍ය සේවා අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගලයින්ට පමණක් පැමිණිය හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 12 =