ඇණවුම් කළ ජම්බෝ සිලින්ඩර පළමු තොගය තොගය ලැබෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –රට තුළ රෝගීන්ගේ භාවිතය සඳහා ඔක්සිජන් හිගයක් ඇතිවීම වැළක්වීමේ අරමුණෙන් ඇණවුම් කළ ජම්බෝ සිලින්ඩර පළමු තොගය අද ලැබුනු බව ඔෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයුම හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසයි.

එක් ජම්බෝ සිලින්ඩරයක් තුළ (ඔක්සිජන් වායුව ලීටර) 5640Lක් ගබඩා කළ හැකිය.

මේ අතර කෙරවලපිටිය ප්‍රදේශයේ සිලෝන් ඔක්සිජන් සමාගම අලුතෙන් ඉදිකරන සිලින්ඩර 13,000 ක් දිනකට පිරවිය හැකි යන්ත්‍රාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු නිම වෙමින් පවතින බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.

මීට අමතරව තෝරාගත් රෝහල් 25 ක ඔක්සිජන් නිපදවන යන්ත්‍ර (Oxygen plant) සවි කිරීමටත් තවත් රෝහල් 20ක ද්‍රව ඔක්සිජන් ගබඩා කළ හැකි විශාල ප්‍රමාණයේ ටැංකි (Liquid Oxygen tank) සවි කිරීමටත්, සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම රෝහලක් බැගින් තෝරාගෙන බිත්තිවල ඔක්සිජන් පහසුකම ලබා දෙන උපාංග (Wall Oxygen) 50 බැගින් සවි කිරීමටත් කටයුතු යොදා ඇතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 15 =