දින 10කට සියලු ගුවන් මගීන් පැමිණීම අත්හිටුවයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –මැයි 21 වැනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මැයි 31 වැනිදා මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්වා සියලු ගුවන් මගීන් පැමිණීම අත්හිටුවා ඇත.

පවතින කොවිඩ් අවදානම සැළකිල්ලට ගනිමින් මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × two =