කොටස් වෙළෙඳපොල ගනුදෙනු සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මකයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ලබන 24, 25 සහ 28 යන දිනවල තම ගනුදෙනු සාමාන්‍ය පරිදි උදෑසන 11.30 සිට ප.ව. 2.30 දක්වා සිදු කිරීමට නියමිත බව කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල නිවේදනය කරයි.

කෙසේ නමුත් වෙසක් පොහොය හේතුවෙන් 26 සහ 27 දිනයන්හි වෙළෙඳපොල වසා තැබෙනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − 2 =