කොළඹ වරාය නගරයට නිකුත් කරන ලද විදේශ ගමන් බලපත්‍රය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –කොළඹ වරාය නගරයට අදාළව සකසන ලද ගමන් බල පත්‍රයක් ලෙස හුවමාරු වන්නේ ව්‍යාජ ඡායාරූපයකි.

කොළඹ වරාය නගර පරිශ්‍රයට ප්‍රවේශ වීම සඳහා විශේෂයෙන් නිකුත් කරන ලද විදේශීය ගමන් බලපත්‍රයක් බවට හැඟවෙන තද නිල් පැහැති විදේශීය ගමන් බලපත්‍රයක ඡායාරූපයක් ට්විටර් ඇතුලු සමාජ මාධ්‍ය තුළ හුවමාරු වේ.

මෙම විදේශීය ගමන් බලපත්‍රයේ මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය අතර පවතින දිගුකාලීන මිත්‍ර සම්බන්ධතාවය සංකේතවත් කරන නිළ ලාංඡනය, සිංහල අක්ෂර, ශ්‍රී ලාංකික නිල රාජ්‍ය ලාංඡනය මෙන්ම මෙරටේ නිල ජාතික කොඩියත් මෙම ගමන් බලපත්‍රයේ ඇතුළත්ව ඇත.

මෙම ඡායාරූපයේ සත්‍ය අසත්‍යතාවය අනාවරණය කර ගැනීම සඳහා ‘Google Reverse Image Search’ වෙත යොමු කළ අතර එහිදී අනාවරණය වූයේ මෙම විදේශීය ගමන් බල පත්‍රය මුලින්ම නිකුත් කර ඇත්තේ මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ විශේෂ පරිපාලන ප්‍රදේශයක් වන ‘හොංකොං’ රාජ්‍යය සඳහා බවයි. වර්ෂ 1997 ජුලි 01 වන දින ‘හොංකොං’ රාජ්‍යය ස්වෛරී රාජ්‍යයක් ලෙස චීන සමූහාණ්ඩුව වෙත පැවරීමත් සමග ඉන් අනතුරුව චීනය රජය විසින් මෙම ගමන් බලපත්‍රය ‘හොංකොං’ ‍රාජ්‍යය වෙත නිකුත් කර ඇත. ‘හොංකොං’ රාජ්‍යය මේ වන විට ‘මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ හොංකොං විශේෂ පරිපාලන කලාපය’ (HKSAR) ලෙස හැඳින්වේ.

මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ හොංකොං විශේෂ පරිපාලන කලාපයට අයත් මෙම විදේශීය ගමන් බලපත්‍රය 2007 වර්ෂයේ සිට භාවිතයේ පවතී. එම පරිපාලන කලාපයේ නිල වශයෙන් භාවිත වන්නේ චීන සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා බැවින් එම විදේශීය ගමන් බලපත්‍රය සාම්ප්‍රදායික චීන සහ ඉංග්‍රීසි යන අක්ෂර දෙකෙන්ම මුද්‍රණය කර ඇත.

ඒ අනුව චීන රජය විසින් කොළඹ වරාය නගරය සඳහා නිකුත් කර ඇති විදේශීය ගමන් බලපත්‍රය බවට සමාජ මාධ්‍යයේ හුවමාරු වන්නේ හොංකොං විශේෂ පරිපාලන කලාපයේ නිල විදේශීය ගමන් බලපත්‍රයේ ව්‍යාජව සංස්කරණය කරන ලද ඡායාරූපයක් බව අනාවරණය වේ.

මූලාශ්‍රය – FactSeeker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 12 =