ඇමති නාමල්ට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස නාමල් රාජපක්ෂ මහතා අද (03) දිවුරුම් දුන්නේය.

ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරියේ ඔහු නව ඇමතිධුරයේ දිවුරුම් දෙන ලදි.

නාමල් රාජපක්ෂ මහතා දැනට ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු කැබිනට් ඇමතිවරයා ලෙස කටයුතු කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + four =