කොවිඩ් මර්දන එන්නත් මාත්‍රා ලබාගත් පිරිස මිලියන 03 ඉක්මවයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මෙරට පුද්ගලයින් 57,375 දෙනෙකු සඳහා ඊයේ(17) දිනය තුළ කොවිඩ් මර්දන එන්නත් මාත්‍රා ලබාදී තිබේ.

කොවිඩ් මර්දන සයිනොෆාම් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබාගත් පුද්ගලයින් 11,349 දෙනෙකු ඒ අතර වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පැවසීය.

සයිනොෆාම් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලබාගත් පුද්ගලයින් 43,040 දෙනෙකු, ස්පුට්නික් වී එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලබාගත් පුද්ගලයින් 2,875 දෙනෙකු සහ ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා කොවිෂිල්ඩ් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලබාගත් පුද්ගලයින් 107 දෙනෙකු ද ඒ අතර වන බව සඳහන් වේ.

ඒ අනුව කොවිඩ් මර්දනය සඳහා වන පළමුන් එන්නත් මාත්‍රාව මෙරට පුද්ගලයින් 2,391,683 දෙනෙකු සඳහා ලබා දී තිබේ.

එමෙන්ම එහි දෙවන මාත්‍රාව මේ වන විට පුද්ගලයින් 748,573 දෙනෙකු සඳහා ලබාදී ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව මේ වන විට මෙරට පුද්ගලයින් 3,140,256 දෙනෙකු සඳහා කොවිඩ් මර්දනය සඳහා වන එක් මාත්‍රාව හෝ ලබා ගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 3 =