සංචරණ සීමා 21වනදා ඉවතට – පළාත් අතර සංචරණය තහනම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –දැනට ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා ලබන 21 වෙනිදා අලුයම 4 ට ඉවත් කෙරෙන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි. එහෙත් පළාත් අතර සංචරණය තහනම් වේ.

ලබන 23 වනදා රාත්‍රී 10 සිට 25 වෙනිදා අලුයම 4 දක්වා මුළු දිවයිනටම යළි සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මකය.

දැනට තහනම්කර ඇති මහජන රැස්වීම්, පොදු ස්ථානවල ජනතාව ඒකරාශීවීම් හා උත්සව තවදුරටත් තහනම් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි.

සෞඛ්‍ය උපදෙස් දැඩිව පිළිපදිමින් වෙළෙදසැල් විවෘත කිරීමට අවසර ලබාදී තිබේ.

රාජ්‍ය සේවකයින් නිවෙස්වල සිට රාජකාරි ඉටුකිරීම තවදුරටත් සිදුකළ යුතු අතර අත්‍යවශ්‍ය සේවා පමණක් දැනට පවත්නා ක්‍රමවේදය අනුව ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවද ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය දැනුම් දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × four =