විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට පැමිණෙන අයට දැනුම්දීමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර ලබාගැනීම සදහා සිය කාර්යාලවලට පැමිණෙන සේවා දායකයින්ගේ පහසුව වෙනුවෙන් ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර තිබේ.

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ බත්තරමුල්ල ප්‍රධාන කාර්යාලය මෙන්ම මාතර , වව්නියාව , මහනුවර කුරුණෑගල යන ප්‍රා දේශීය කාර්යාලවල සියලු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් සීමිත සේවා ලාභීන් පිරිසක් සඳහා විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර ලබාදීම සිදුකෙරේ.

එබැවින් අත්‍යවශ්‍යම අය පමණක් තමන් පදිංචි ස්ථානයට ආසන්නම කාර්යාලයට පැමිණ සේවාව ඉටුකර ගන්නා ලෙස දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි.

ඒ අනුව eservices.immigration.gov.lk/td ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියට පිවිස තමන්ට අවශ්‍ය දිනයක් හා වේලාවක් වෙන්කර ගන්නා ලෙස ද එම දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *