හිටපු ජනපති මෛත්‍රී අමාත්‍ය ධූරයක් බලාපොරොත්තු නොවන බවට නිවේදනයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අමාත්‍යධූරයක දිවුරුම් දීමට නියමිත බවට පළවන මාධ්‍ය වාර්තා අසත්‍ය බවට නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම නිවේදනය පහත පරිදි වේ.

“හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අමාත්‍යධුරයක දිවුරුම් දිමට නියමිත බවට පළවන මාධ්‍ය වාර්තා අසත්‍යයකි.
හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරි දිනකදි කැබිනට් අමාත්‍යධුරයක දිවුරුම් දීමට නියමිතව ඇති බව අද දින (28) මාධ්‍ය තුල පළවු වාර්තාව සම්පුර්ණයෙන්ම අසත්‍ය වාර්තාවක් බව අවධාරණය කර සිටිමි.

හිටපු ජනාධිපතිතුමා අමාත්‍යධුරයක් හෝ කිසිදු තනතුරක් තමාවෙත ලබාදෙන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලිමක් කර නොමැති අතර එවැනි කිසිදු තනතුරක් ලබාගැනිමට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා බලාපොරොත්තු නොවන බව ප්‍රකාශ කර සිටිමි”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + 3 =