තවත් ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා තොගයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –තවත් ෆයිසර් කොවිඩ් මර්දන එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 4ක තොගයක් මෙරටට ලැබී තිබේ.

එම එන්නත් තොගය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ කොවැක්ස් පහසුකම යටතේ ලැබී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × five =