15වනදා තීරණය ජනතාවගේ ක්‍රියාකලාපය මතයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –මේමස 15වනදා රට සම්පූර්ණයෙන් විවෘත කිරීම සම්බන්ධ තීරණය ගනු ලබන්නේ, ජනතාවගේ ක්‍රියාකලාපය මත බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යන්‍ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

මේ අතර රට විවෘතව පවතින බැවින් ලඟම ඇති රෝහලට හෝ ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානයට පැමිණ රුධිරය පරිත්‍යාග කරන මෙන් එම මධ්‍යස්ථානය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − eleven =