ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන්ට වාසිදායක වන පරිදි මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත සංශෝධනය කරන ලෙස ඉල්ලයි

(ලංකාපුවත් | කොළඹ) – ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලිම්වරුන් වසර හැටකටත් වැඩි කාලයක් තිස්සේ ස්ථාපිත වී ඇති මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත අනුගමනය කරමින් සිටින හෙයින්, මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද නීතිය පිළිබඳ තීන්දු ඇතුළත් තීන්දු තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් අනුගමනය කර නැවත තක්සේරු කරන ලෙස නීතිඥයින් ඉල්ලා සිටී.

සමාජ අවශ්‍යතා මත වරින් වර සංශෝධනය කරන ලද මෙම නීති මෙරට මුස්ලිම් කාන්තාවන්ගේ සුභසාධනය ආරක්ෂා කරන ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා තවමත් බොහෝ දුර යා යුතු බව පෙන්වා දී තිබේ.

ජූලි 19 දා, සිවිල් ක්‍රියා පටිපාටි නීතිය සංශෝධනය කිරීමට සහ මුස්ලිම් විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ නීතිය යටතේ මුස්ලිම්වරුන්ට විවාහ වීමට අවසර දීමට ඇමති මණ්ඩලය එකඟත්වයට පත් විය.

කෙසේ වෙතත්, මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට වෙනස් කොට සැලකීමක් ලෙස සැලකෙන එහි වගන්ති සංශෝධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව නීතිඥයින් අවධාරණය කර තිබේ.

මූලාශ්‍රය: A24 ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 17 =