ජනපති පාර්ලිමේන්තුවට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – අද(21) දිනයේ පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය සඳහා සහභාගී වීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මීට මිට වේලාවකට පෙර පාර්ලිමේන්තුව වෙත පැමිණ තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 5 =