“සියල්ලටම පෙර දරුවන්” ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව සබරගමු පළාතේ වැඩසටහන් රැසක්

(ලංකාපුවත් | කොළඹ) – “සියල්ලටම පෙර දරුවන්” යන තේමාව යටතේ පැවැත්වුණු මෙවර ලෝක ළමා දින ජාතික වැඩසටහනට සමගාමිව සබරගමු පළාත කේන්ද්‍ර කරගනිමින් වැඩසටහන් රාශියක් රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණි.

“සහන් එළිය” වැඩසටහන මූලික කරගනිමින් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සමඟ අමාත්‍යංශය මගින් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කෙරෙමින් පවතින වැඩසටහන් පිළිබඳ ප්‍රගති සමාලෝචනය මෙහිදී සිදුවිය.

සියළු ප්‍රාදේශිය සහ දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන කමිටු රැස්විම් වලදී ප්‍රදේශයේ දරුවන් මුහුණ දෙන ගැටළු සම්බන්ධව සමාලෝචනය කොට ඒවාට විසඳුම් ලබාදීම ද දරුවන් සහ කාන්තාවන් ගෘහ සේවයට යොදා ගැනීමේ දී සිදුවන අකටයුතුකම් වළක්වාලීමේ අරමුණින් දේශීය ගෘහ සේවකයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන පිළිබඳව ද පුළුල්ව සාකච්ඡා විය.

මෙම වැඩසටහන කෑගල්ල දිස්ත්‍රීක්කයේ දේශපාලන අධිකාරියේ ප්‍රදානත්වයෙන් කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් පසුගිය 24වන දින පැවැත්විය. ළමා හා කාන්තා කාර්යංශයේ සහකාර පොලිස් අධිකාරී හෙලඋඩගේ මහත්මිය විසින් පැමිණ සිටි රාජ්‍ය නිලධාරීන් හට කාන්තා හා ළමා රක්ෂණය පිළිබඳව විශේෂ දේශනයක් ද පැවැත්විය.

සබරගමු පළාතේ ජාතික පාසල් සඳහා QIB Campus ආයතනයේ අනුග්‍රහයෙන් ස්‌වයංක්‍රිය අත් පිරිසිඳු කිරීමේ හා උෂ්ණත්ව මැනීමේ උපකරණ ප්‍රදානය, පාසල් දරුවන්ගේ පෝෂණය සදහා වියලි ආහාර සහිත පෝෂණ මල්ලක් ලබා දීමේ සබරගමු පලාත් වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම, ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන වෙත පරිගණක 700ක් සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීමේ ජාතික වැඩසටහනේ සබරගමු පළාතේ සමාරම්භක වැඩසටහන සනිටුහන් කරමින් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පරිගණක මධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරීම, පෙර පාසල් අලුත්වැඩියාව සඳහා මුල්‍යමය ප්‍රතිපාදන ලබාදීම, සබරගමු පළාතේ ළමා මිතුරු පාසල් වැඩසටහනේ ප්‍රතිපාදන ලිපි ප්‍රදානය, කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා ස්වයං රැකියා උපකරණ ලබාදීම ඇතුළු වැඩසටහන් රාශියක් මෙම වැඩසටහනට සමගාමිව සිදුවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + thirteen =