කුසලධම්ම හිමියන්ගේ ආදාහන පූජෝත්සවය නිදහස් චතුරස්‍රයේදී

(ලංකාපුවත් | කොළඹ) –අපවත් වී වදාළ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති, කොළඹ හලාවත දෙදිසාවේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක, පෑලියගොඩ විද්‍යාලංකාර පරිවේනාධිපති මහෝපාද්‍යාය ආචාර්ය අතිපූජ්‍ය වැලමිටියාවේ කුසලධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදාහන පූජෝත්සවය ලබන ඉරිදා(31) සිදු කෙරේ.

එදින පස්වරු 3.00 ට කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍රයේදී එය පැවැත්වෙනු ඇත. මීට පෙර ආදාහන පූජෝත්සවය සැලසුම් කර තිබුනේ කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලීය භූමියේය.

පූර්ණ රාජ්‍ය ගෞරව සහිතව ආදාහන පූජෝත්සවය පැවැත්වෙන බව බුද්ධ ශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + seventeen =