පාන් පිටි මිල යළි ඉහළට

(ලංකාපුවත් | කොළඹ) – පාන් පිටි මිල නැවතත් ඉහළ දමා තිබේ.

ප්‍රීමා සමාගම පැවසුවේ ඒ අනුව පාන් පිටි කිලෝ 1ක මිල රුපියල් 17.50කින් ඉහළ දැමූ බවය.

එසේම සෙරන්ඩිබ් සමාගම ද සිය පාන් පිටි කිලෝ 1ක මිල රුපියල් 17.50කින් ඉහළ දමා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − three =