අද-හෙට බැංකු විවෘතයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – අලුත් අවුරුද්ද නිමිත්තෙන් අද 11 සහ හෙට 12 රාජ්‍ය සේවකයන්ට නිවාඩු දුන්නද සියලු බලපත්‍රලාභී බැංකු විවෘතව තබන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අනුව සාමාන්‍ය දිනවලදී මෙන් ජනතාවගේ බැංකු කටයුතු සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සියලුම බැංකු විවෘතව තැබෙන බව මහ බැංකුව සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *