CIPM ශ්‍රී ලංකා සහ SLSI ජාතික මානව සම්පත් ප්‍රමිතීන් එළිදැක්වීමට සූදානම් වේ

(කොළඹ | ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකා වරලත් පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (CIPM) සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය (SLSI) එක්ව ජාතික මානව සම්පත් කළමනාකරණ (HRM) ප්‍රමිතීන් සඳහා නිල එළිදැක්වීමේ උත්සවය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සතුටට කරුණකි. මෙම සුවිශේෂී සිදුවීම 2024 අප්‍රේල් 30 වන දින Cosmic by Citrus හි දී සවස 5:00 ට සිදු කෙරුණි.

1959 දී පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (IPM) ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගල කළමනාකරණය සහ මානව සම්පත් පරිචයන් වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කර ගෙන ඇති අතර පසුව 2018 දී වරලත් පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (CIPM) ලෙස නැවත නම් කරන ලදී. එහි සංස්ථාගත කිරීම හරහා නීතියෙන් නියම කරන ලද CIPM SL ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන කළමනාකරණ පිළිවෙත් නියාමනය කරන අතර APFHRM හි සාමාජිකත්වය සහ WFPMA සමඟ අනුබද්ධව දරයි. සිය දැක්ම තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා, CIPM විසින් ගෝලීය මිණුම් සලකුණු සමඟ සමපාත වෙමින් HRM හි විස්තීර්ණ ජාතික ප්‍රමිතීන් නිර්මාණය කිරීමට පටන් ගත්තේය.

වැදගත් සහයෝගීතාවයකින්, ශ්‍රී ලංකා වරලත් පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (CIPM) සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය (SLSI) HRM හි පුළුල් ජාතික ප්‍රමිති මාලාවක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ ප්‍රවීණත්වය ඒකාබද්ධ කර ඇත. මෙම මුලපිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ මානව සම්පත් පරිචයන් සංවර්ධනය සහ නියාමනය කිරීමේ ප්‍රධාන පියවරක් වන අතර ඒවා ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් මිණුම් සලකුණු සමඟ සමපාත වේ.

CIPM හි හිටපු සභාපති ජයන්ත අමරසිංහ මහතාගේ දූරදර්ශී නායකත්වය යටතේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රමිතීන් සංවර්ධනය කිරීමේ ආංශික කමිටුව පිහිටුවන ලදී. ජාතික හා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් මානව සම්පත් කළමනාකරණ වෘත්තිකයන්, විද්වතුන් සහ ව්‍යාපාරික නායකයන්ගෙන් සමන්විත මෙම ගෞරවනීය කමිටුව, රටට විශේෂිත වූ මානව සම්පත් කළමනාකරණ ප්‍රමිතීන් සැකසීමට වෙහෙස නොබලා කටයුතු කළේය.

ආංශික කමිටුවේ සභාපති සහ මානව සම්පත් ක්ෂේත්‍රයේ කීර්තිමත් චරිතයක් වන, CIPM හි හිටපු සභාපති සහ ආසියා පැසිෆික් මානව සම්පත් කළමනාකරණ සම්මේලනයේ (APFHRM) සභාපති ලෙස කටයුතු කරන ධම්මික ප්‍රනාන්දු මහතා මෙහි ප්‍රමුඛයා විය. රුවනි සෙනෙවිරත්න මෙනවිය (ලේකම්), ප්‍රියන්ත රණසිංහ, මහාචාර්ය අජන්තා ධර්මසිරි, අරුණ ජයසේකර, සී. හේවාපත්තිනි, ආචාර්ය චන්දන ජයවර්ධන, ධම්මික කොබ්බෑකඩුව, සංජය වල්පිට, ආචාර්ය සංජය ජයසූරිය යන මහත්වරු එම කමිටුවට ඇතුළත් වූහ. ජාතික HRM ප්‍රමිති වෘත්තීයභාවයේ සහ නවෝත්පාදනයේ ඉහළම ප්‍රමිතීන් ආරක්ෂා කිරීම සහතික කිරීම සඳහා සෑම සාමාජිකයෙකුම ඔවුන්ගේ අද්විතීය අවබෝධය සහ ප්‍රවීණත්වය දායක කර ඇත. මෙම කමිටුව ISO, බ්‍රිතාන්‍ය සහ ඇමරිකානු ආයතන ඇතුළු දැනට පවතින ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් ශ්‍රී ලංකාවේ සන්දර්භයට ගැලපෙන ලෙස සකස් කිරීම සඳහා ඉතා සූක්ෂම ලෙස මිණුම් සලකුණු කළේය.

CIPM සභාපති කෙන් විජයකුමාර් මහතාගේ ස්ථීර මගපෙන්වීම යටතේ සහ විධායක සභාවේ අධීක්‍ෂණය යටතේ ජාතික ව්‍යාපෘතිය නිම කරන ලදී. CIPM හි සභාපති කෙන් විජයකුමාර් මහතා, මෙම ජාතික ප්‍රමිතීන් පිහිටුවීමට ඔවුන් දරන උත්සාහයේ ප්‍රතිඵල දැකීමෙන් තම සතුට පළ කළේය. මෙම ප්‍රමිතීන් මානව සම්පත් වෘත්තියේ අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගෙන යන අතර රට පුරා මානව සම්පත් පරිචයන්වල විශිෂ්ටත්වයේ ප්‍රමිතියක් ස්ථාපිත කරන බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

CIPM හි හිටපු සභාපති ජයන්ත අමරසිංහ මහතාගේ දූරදර්ශී නායකත්වය යටතේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රමිතීන් සංවර්ධනය කිරීමේ ආංශික කමිටුව පිහිටුවන ලදී. ජාතික හා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් මානව සම්පත් කළමනාකරණ වෘත්තිකයන්, විද්වතුන් සහ ව්‍යාපාරික නායකයන්ගෙන් සමන්විත මෙම ගෞරවනීය කමිටුව, රටට විශේෂිත වූ මානව සම්පත් කළමනාකරණ ප්‍රමිතීන් සැකසීමට වෙහෙස නොබලා කටයුතු කළේය.

ආංශික කමිටුවේ සභාපති සහ මානව සම්පත් ක්ෂේත්‍රයේ කීර්තිමත් චරිතයක් වන, CIPM හි හිටපු සභාපති සහ ආසියා පැසිෆික් මානව සම්පත් කළමනාකරණ සම්මේලනයේ (APFHRM) සභාපති ලෙස කටයුතු කරන ධම්මික ප්‍රනාන්දු මහතා මෙහි ප්‍රමුඛයා විය. රුවනි සෙනෙවිරත්න මෙනවිය (ලේකම්), ප්‍රියන්ත රණසිංහ, මහාචාර්ය අජන්තා ධර්මසිරි, අරුණ ජයසේකර, සී. හේවාපත්තිනි, ආචාර්ය චන්දන ජයවර්ධන, ධම්මික කොබ්බෑකඩුව, සංජය වල්පිට, ආචාර්ය සංජය ජයසූරිය යන මහත්වරු එම කමිටුවට ඇතුළත් වූහ. ජාතික HRM ප්‍රමිති වෘත්තීයභාවයේ සහ නවෝත්පාදනයේ ඉහළම ප්‍රමිතීන් ආරක්ෂා කිරීම සහතික කිරීම සඳහා සෑම සාමාජිකයෙකුම ඔවුන්ගේ අද්විතීය අවබෝධය සහ ප්‍රවීණත්වය දායක කර ඇත. මෙම කමිටුව ISO, බ්‍රිතාන්‍ය සහ ඇමරිකානු ආයතන ඇතුළු දැනට පවතින ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් ශ්‍රී ලංකාවේ සන්දර්භයට ගැලපෙන ලෙස සකස් කිරීම සඳහා ඉතා සූක්ෂම ලෙස මිණුම් සලකුණු කළේය.

CIPM සභාපති කෙන් විජයකුමාර් මහතාගේ ස්ථීර මගපෙන්වීම යටතේ සහ විධායක සභාවේ අධීක්‍ෂණය යටතේ ජාතික ව්‍යාපෘතිය නිම කරන ලදී. CIPM හි සභාපති කෙන් විජයකුමාර් මහතා, මෙම ජාතික ප්‍රමිතීන් පිහිටුවීමට ඔවුන් දරන උත්සාහයේ ප්‍රතිඵල දැකීමෙන් තම සතුට පළ කළේය. මෙම ප්‍රමිතීන් මානව සම්පත් වෘත්තියේ අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගෙන යන අතර රට පුරා මානව සම්පත් පරිචයන්වල විශිෂ්ටත්වයේ ප්‍රමිතියක් ස්ථාපිත කරන බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *