ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් සුබ ආරංචියක්

(කොළඹ | ලංකාපුවත්) – ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත අනුමත කර ඇති විස්තීර්ණ ණය පහසුකම යටතේ තුන් වැනි වාරිකය නිදහස් කිරීමට එකඟතාව පළ කර තිබේ.

ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දී ඇති වැඩසටහනේ දෙවැනි සමාලෝචනය අනුමත කර ඇතැයි විදේශ අමාත්‍ය අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි මහතා සිය X ගිණුමේ සටහනක් තබමින් සදහන් කරයි

එහි වැඩිදුරටත්, “මෙම ජයග්‍රහණය ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ඉදිරියට ගෙනයාමට සහ සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට සමෘද්ධිමත් අනාගතයක් සුරක්ෂිත කිරීමට අපගේ කැපවීමට සාක්ෂියකි.” යනුවෙන්ද සඳහන් ‍වේ.

ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මගින් ශ්‍රී ලංකාවට අනුමත කළ ඩොලර් බිලියන 2.9ක් වූ විස්තීර්ණ ණය අරමුදලේ තෙවැනි වාරිකය මෙරටට හිමිවේ.

එබැවින් ඩොලර් මිලියන 336ක් පමණ ශ්‍රී ලංකාවට නිකුත් කිරීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක මණ්ඩලය අනුමැතිය දී තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත්කළ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පැවසුවේ තවදුරටත් මෙරට ආර්ථිකයේ ප්‍රතිසංස්කරණ සහ සුදුසු වෙනස් කිරීම් කිරීමට එමඟින් අවස්ථාව ලැබෙන බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *